Category Archives: Chấn Thương Cột Sống Ngực – Thắt Lưng – Cùng Cụt

CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG NGỰC: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

admin/ Tháng Hai 18, 2019/ Chấn Thương Cột Sống Ngực - Thắt Lưng, Chấn Thương Cột Sống Ngực - Thắt Lưng - Cùng Cụt, CỘT SỐNG NGỰC - THẮT LƯNG/ 0 comments

A. CHẨN ĐOÁN 1. Đại cương: Chấn thương cột sống (CTCS) lưng (ngực) là loại chấn thương gặp ngày càng nhiều trong cuộc sống, tuy ít gặp hơn chấn thương cột sống thắt lưng nhưng do cơ chế dẫn đến chấn thương phức tạp, hình thái của tổn thương cột sống đa dạng nên khó khăn cho việc phân loại

Read More