Category Archives: Chấn Thương Cột Sống Cổ Cao

CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ CAO.

admin/ Tháng Hai 18, 2019/ Chấn Thương Cột Sống Cổ, Chấn Thương Cột Sống Cổ Cao, CỘT SỐNG CỔ/ 0 comments

1. Đại cương Chấn thương cột sống cổ cao là chấn thương của C1 và C2. Hàng năm, ở Mỹ có khoảng 200.000 người bị chấn thương cột sống. Trong đó, phần lớn bị chấn thương cột sống cổ. 45%-60% bệnh nhân bị thương tổn thần kinh và 17% bị tử vong. Chấn thương cột sống cổ cao chiếm 25%

Read More