Home / Question / xep-dot-song

xep-dot-song

Tư vấn sức khỏexep-dot-song
chu văn giáp hỏi 5 tháng trước

Xin hỏi: Mẹ tôi năm nay 74 tuổi, bị xẹp đốt sống khoảng 2 năm, năm nay lại bị xẹp đốt sống tiếp, cho tôi hỏi cách chữa trị nào hiệu quả để có phương án chữa trị ạ.  Tôi xin cảm ơn!