Home / Question / tư thế nào của bệnh nhân sau phẫu thuật

tư thế nào của bệnh nhân sau phẫu thuật

Tư vấn sức khỏetư thế nào của bệnh nhân sau phẫu thuật
minh tran hỏi 5 tháng trước

cho tôi hỏi bệnh nhâu sau pt máu tụ mạn tính thì nên nằm tư thế đầu như thế nào