Home / Question / Chau bị viêm nón tủy trong rỗng nón tủy có cách chữa trị k.và có ảnh huong đến viec co con sau nay không

Chau bị viêm nón tủy trong rỗng nón tủy có cách chữa trị k.và có ảnh huong đến viec co con sau nay không

Tư vấn sức khỏeChau bị viêm nón tủy trong rỗng nón tủy có cách chữa trị k.và có ảnh huong đến viec co con sau nay không
Quoc hỏi 1 năm trước