Home / Mổ cột sống áp dụng hệ thống cảnh báo rễ thần kinh hạn chế 99% tổn thương thần kinh

Mổ cột sống áp dụng hệ thống cảnh báo rễ thần kinh hạn chế 99% tổn thương thần kinh

Bệnh viện đại học Y Hà Nội – Liên hệ trực tiếp số điện thoại: 0912131209