Home / Câu chuyện ngành Y (page 2)

Câu chuyện ngành Y

Chiều bệnh viện

Chiều bệnh viện 1

Có lẽ vào mỗi buổi chiều muộn thường gợi người ta nhớ đến cảnh sum họp đầm ấm gia đình sau một ngày làm việc nên cảnh chiều bệnh viện lại càng làm cho người bệnh và cả những người thân trông nom chăm sóc người bệnh có cùng cảm ...

Xem thêm