Home / Case Lâm sàng hữu ích (page 2)

Case Lâm sàng hữu ích

47 loại bệnh xin giấy chuyển tuyến một lần vẫn được hưởng BHYT

Đây là thông tin được ông Phạm Lương Sơn – trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT nhấn mạnh trong việc triển khai thực hiện Luật BHYT mới Tự tử, tự gây thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn lao động… đều được thanh toán BHYT Theo quy định của Luật ...

Xem thêm

Phải tự chi trả khám chữa bệnh trái, vượt tuyến tỉnh và Trung ương

Hệ thống thông báo số tự động tạo sự công bằng và minh bạch trong hoạt động khám chữa bệnh

Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-1-2015, quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân sẽ được mở rộng. Việc sửa đổi, bổ sung Luật lần này quan tâm nhiều đến quyền lợi của người tham giaBHYT nhằm giảm gánh nặng chi phí khám, ...

Xem thêm