Đặt lịch hẹn khám cột sống, sọ não qua điện thoại (0868.368.369) để được các GS.TS Đại học Y Hà Nội khám và tư vấn miễn phí.