Đặt lịch hẹn khám bệnh trước qua ĐT (0868.368.369) để không cần xếp hàng, không phải chờ đợi tại bệnh viện Đại học Y, bệnh viện E, bệnh viện Việt Đức
<\/body>